מספר זהות
סיסמאלשיחזור סיסמא לחץ : כאן
ניתן לצפות בסרטון הסבר על המערכת לאנשי סגל במכללה לצפיה